CURS PREPARATOR SPORTIV

descriere
„Preparatorul sportiv isi desfasoara activitatea în domeniul sportului de performanta, fiind angajat al federatiilor sportive nationale, asociatii sportive, cluburi sportive sau alte institutii din sectorul public sau privat. Pentru practicarea profesiei de preparator sportiv sunt necesare studii de absolvire a unui curs de formare antrenori cu specializare într-o ramura de sport de nivel postliceal-preuniversitar sau universitar urmat de un curs de formare profesionala derulat de furnizori de formare profesionala autorizati potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.
Preparatorul sportiv este specialistul care se ocupa de pregatirea fizica a sportivilor, aceasta fiind considerata unul dintre cei mai importanti factori al antrenamentului sportiv, în scopul obtinerii de performante sportive.
Principalele obiective ale preparatorului sportiv sunt cresterea potentialului fiziologic al sportivilor si dezvoltarea calitatilor motrice la cel mai înalt nivel, pregatirea fizica fiind asa numita „cheie de bolt’” pentru toti ceilalti factori ai antrenamentului, respectiv, pregatirea tehnica, tactica si pregatirea psihologica. În acest sens, în cadrul unui program organizat si riguros planificat, preparatorul fizic/sportiv urmareste pregatirea fizica completa si complexa a sportivilor de performanta.
Preparatorul fizic/sportiv este cel care deruleaza activitati legate de pregatirea fizica în toate fazele de practicare a sportului de performanta, cu diferite categorii si grupe de participanti, ajungând la marea performanta.
Preparatorul fizic/sportiv poate face parte din echipa de specialisti care coordoneaza activitatea de pregatire a sportivilor din loturile nationale.
Preparatorul fizic are responsabilitati în îndeplinirea obiectivelor de pregatire fizica, cu implicare majora în realizarea obiectivelor de performanta.
Preparatorul fizic/sportiv este cel care elaboreaza planul si programele de pregatire fizica la nivelul echipelor de juniori, tineret si seniori, de asemeni, el poate participa la procesul de selectie primara, intermediara si finala în vederea alcatuirii lotului/echipei.
Preparatorul fizic/sportiv deruleaza programul de refacere si recuperare prin aplicarea de mijloace specifice antrenamentului si mijloace colaterale/împrumutate din alte discipline sportive, contribuind esential la dirijarea stiintifica a antrenamentului sportiv si evitarea supraantrenamentului; activitatile de recuperare fizica se realizeaza prin alegerea unor metode si mijloace de lucru în concordanta cu posibilitatile de moment ale sportivului.
Preparatorul fizic/sportiv pregateste evaluarea si aplica metodele de evaluare, realizeaza documente si rapoarte privind rezulatele înregistrate la probe si testari. Evalueaza curent (prestatia, eficacitatea si alti indicatori), pe parcurs dar si la datele prevazute. Elaboreaza analize si sinteze scrise ce urmeaza a fi prezentate colectivului de specialisti cu care colaboreaza.
Preparatorul fizic/sportiv dovedeste cunostinte teoretice de baza si specifice ramurii de sport, cunostinte de regulament, sisteme competitionale, deprinderi practice necesare organizarii grupurilor de sportivi, cunostinte despre pregatirea si desfasurarea unor activitati fizice variate, complexe, specifice, cunostinte despre corpul uman, fiziologia si biochimia acestuia, cunostinte despre biomecanica, etc.
Preparatorul fizic/sportiv comunica interactiv cu sportivul/sportivii, cu antrenorul federal, cu echipa de specialisti, cu forul tutelar, dar si cu familiile sportivilor participanti la activitatile de instruire din cadrul antrenamentelor sportive, dovedind flexibilitate si adaptabilitate în contexte diverse, creativitate, entuziasm si pasiune.
Preparatorul fizic/sportiv trebuie sa dovedeasca rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse si prevazute în planificare. Totodata el trebuie sa se preocupe în sensul dezvoltarii proprii din punct de vedere profesional, participând la programe si activitati de perfectionare organizate de forul tutelar dar si dovedind capacitate de autoinstruire si dorinta de a deveni mai bine pregtiti profesional.”
acte necesare

1. Copie Carte de identitate
2. Copie Certificat de nastere
3. Copie licenta Facultatea de Educatie Fizica si Sport / Certificat de calificare in meseria Antrenor (curs 2 ani)
4. Fisa de aptitudini – Medicina muncii (apt curs – instructor sportiv)
5. CV model europass (in domeniul activitatii sportive)

Ore