CURS SALVAMAR 

descriere
Salvamarul executa operaţiuni pentru intervenţie şi activităţi de prevenire a accidentelor de înec la ştranduri, piscine, porturi sau plaje. Calificarea presupune competenţe pentru desfăşurarea operaţiunilor de intervenţie pentru salvarea de la înec a persoanelor ;i prevenirea accidentelor de înec.
Salvamarul are de îndeplinit următoarele sarcini principale:
– salvarea persoanelor aflate în pericol prin utilizarea tehnicilor şi echipamentelor de salvare specifice,
– contactarea serviciului medical de urgenţă în cazul afecţiunilor foarte grave, patrularea şi supravegherea zonelor de îmbăiere de pe mal, din ambarcaţiuni sau din foişorul de observare, examinarea persoanelor afectate şi acordarea primului ajutor sau resuscitarea cardio respiratorie, dacă este necesar, utilizând echipamentele specifice şi cunoştinţele acumulate în procesul de pregătire,
– avertizarea persoanelor din zona de îmbăiere asupra condiţiilor meteorologice, zonelor periculoase şi a regulilor ce trebuiesc respectate, având grijă ca echipamentul din dotare să fie tot timpul pregătit pentru intervenţie.
Acte necesare
1. Copie Carte de identitate
2. Copie Certificat de nastere
3. Copie diploma de studii / adeverinta (minim 12 clase – fara diploma de bacalaureat)
4. Adeverință medicală (apt pentru efort fizic)
5. CV model europass (in domeniul activitatii sportive)

Ore