PREGĂTIRE ANUALĂ CONTINUĂ

ROMEO TULKOS

în temeiul art. 44 alin(4) – HG301/2012 cu modificările și

completările ulterioare

20 ore / an

DESCRIERE

În conformitate cu prevederile H.G. nr.301/2012, conf.art.44 alin.4, “Pentru a imbunatati cunostintele acumulate anterior, angajatorii sunt obligati sa asigure pregatirea continua a personalului de executie pana la seful de tura inclusiv, in limita a cel putin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionala autorizati, in baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari. Raspunderea pentru desfasurarea pregatirii continue revine conducatorului societatii sau, dupa caz, responsabilului cu pregatirea din cadrul societatii”.
Amenda conf art.44 alin 4 lit.b este cuprinsa intre 2000 – 5000 Lei

Aici venim noi in sprijinul Dumneavoastra!

S.C. CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA M.A.R.A. S.R.L. este furnizor autorizat al cursurilor de formare profesională în ocupația/meseria agent de Securitate având sediul în Oradea, str.Alexandru Cazaban nr. 49 birou 37, judeţul Bihor, telefon 0743-347685, fax-, e-mail: romi_kingdo@yahoo.com, cod fiscal/cod unic de înregistrare 29294176, cont bancar RO56BTRLRONCRT0369298601 la BANCA TRANSILVANIA, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională pentru ocupaţia AGENT DE SECURITATE, seria BH nr. 000796, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 05/779/02.11.2020.

Societatea noastra, este furnizor de formare profesionala autorizata in baza legii cu lectori specializati la cel mai inalt nivel, cu experienta in domeniul pazei si securitatii fizice!

PREȚUL

 Prețul serviciilor prestate de catre societatea noastra se negociaza in functie de numarul angajatilor societatii Dumneavoastra. Societatea noastra va asigura urmatoarele servicii:

Prețul serviciilor prestate de catre societatea noastra se negociaza in functie de numarul angajatilor societatii Dumneavoastra. Societatea noastra va asigura urmatoarele servicii:

– Servicii de consultanta si intocmirea de procedure interne pe linie de paza/securitate – GRATUIT;

– Arhivarea documentelor ce atesta pregatirea anuala-GRATUIT;

– Testarea agentilor de paza/securitate cu informarea si recomandarea noastra pentru compania Dumneavoastra-GRATUIT;

EVALUARE DE RISC

SUCIU TIBERIU

Expert evaluator înscris în R.N.E.F.S. la poziția 552

Planuri de securitate / Proceduri / Legislație

Consultant în securitate

DESCRIERE

Începând cu data de 1 iulie 2018, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitatea fizică.

Începând cu data de 1 iulie 2018, și-a încetat efectele amânarea termenului până la care unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc la securitate fizică.

Astfel, după această dată, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitate fizică, neefectuarea acesteia se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prevede că: ,,Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice (…), societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.”

 

Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 301/2012, se prevede că: ,,Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.”

Termenul inițial, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică, a fost prorogat succesiv, ultima dată prin HG nr. 437/2017 până la data de 1 iulie 2018, pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012.

Până la data de 1 iulie 2018, doar unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 nu aveau obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică (prorogarea s-a referit doar la aceste unități).

Unitățile înființate după data de 16 iunie 2012 aveau și au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică.